Funkcja eksportu danych genealogicznych do formatu gedcom jest jedną z podstawowych jakie powinny zapewnić poważne programy genealogiczne. Umożliwia ona łatwą wymianę informacji pomiędzy różnymi aplikacjami, przez co daje nam możliwość większego wyboru narzędzia do obróbki stworzonego wcześniej drzewa.

Aby wyeksportować bazę do pliku gedcom w programie PAF, przechodzimy do menu "Plik->Eksport..". Następnie wybieramy opcję eksportu do "Inny GEDCOM 5.5" i z listy wyboru najlepiej zaznaczyć "UTF-8" - sprawdzone, powinno idealnie odczytać polskie znaki. Pod spodem zostawiamy domyślne zaznaczenie "Wszystkie osoby" i klikamy "Eksportuj". Zapisujemy plik w znanym nam miejscu, np. na pulpicie.

Aby załadować tak przygotowane dane do programu Geneabook, wybieramy z menu "Plik->Wczytaj plik *.ged". Odnajdujemy plik, tam gdzie wcześniej go zapisaliśmy i ten powinien automatycznie się załadować. Po wyborze z listy jednego z przodków klikamy na "Generuj Księgę Rodzinną" i program powinien stworzyć dla nas książeczkę z opracowaniem potomków danej osoby. Dla wydruków pod worda powinna być zaznaczona opcja RTF (obok są jeszcze HTM - strona internetowa i TXT - najprostszy plik tekstowy). Jeśli mieliśmy zaznaczoną opcję "Otwórz księgę po wygenerowaniu", otworzy się ona w domyślnym programie - najczęściej MS Word - gotowa do dalszej edycji lub wydruku.