ASIA - Automatyczny System Indeksacji Archiwalnej

Eksperymentalna wersja czytnika dokumentów i narzędzia do indeksacji materiałów udostępnionych w ramach projektu szukajwarchiwach.pl

ZoSIA Reader

Główne cechy programu:

  • Możliwość łatwego powiększania wybranego fragmentu skanu
  • Pobieranie do pamięci wewnętrznej całych ksiąg, a więc możliwość szybkiego ich przeglądania
  • Umożliwia łatwe i szybkie sporządzanie indeksu zawartości
  • Sporządzone indeksy przekazywane są automatycznie na serwer, dzięki czemu dostępne są od razu w wyszukiwarce